Miejsca na Twoje wydarzenie

Hotel Château Goldenstein
Branná 1788 25 Branná
80 osoby / największej hali
280 osoby / całkowita pojemność
4 / hali
Theresian hotel & Spa
Javoříčská 5, 779 00 Olomouc
60 osoby / największej hali
210 osoby / całkowita pojemność
4 / hali
Resort Sobotín
Sobotín 13, 788 16
200 osoby / największej hali
225 osoby / całkowita pojemność
2 / hali