Prohlídka historického centra Olomouce

Olomouc je po Praze nejrozsáhlejší městskou památkovou rezervací ČR a podle turistického průvodce Lonely Planet také nejkrásnějším z 50 skrytých pokladů Evropy.

Při prohlídce historického centra Olomouce, protkaného řadou architektonických památek, zaujme především Sloup Nejsvětější Trojice (památka UNESCO), radnice s orlojem, Arcibiskupský palác, areál tzv. Olomouckého hradu, soubor barokních kašen a množství kostelů, které dokreslují magickou atmosféru města. 

K unikátům města se řadí také Arcidiecézní muzeum Olomouc, které se jako jediná památka v ČR pyšní titulem European Heritage Label.