Jeseníky: Fakultativní výlety

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně

Třetí největší přečerpávací vodní elektrárna na světě a nejrozsáhlejší vodní energetické dílo v České republice. Většina objektů se nachází pod zemí, stavby na povrchu jsou ohleduplně začleněny do okolní přírody a vytvářejí s ní harmonický celek.

Muzeum papíru ve Velkých Losinách

Unikátní manufaktura představuje vznik (ne)obyčejného papíru, provázejícího lidstvo už tisíce let. Manufaktura na výrobu papíru ve Velkých Losinách je jedním z nejstarších a nejdéle fungujících podniků svého druhu v Evropě.

Zlatorudné mlýny ve Zlatých Horách

Říčka Olešnice tu po miliony let ukládala zlato a již v dávných dobách se zde těžilo. Dnes se v údolí buduje replika středověkého hornického městečka. V provozu jsou dva sruby se stoupou na drcení zlaté rudy a zlatorudný mlýn, zhotovené podle dobových nákresů. Můžete si dokonce vyzkoušet rýžování zlata! Naučná stezka vede i k místu s obdivuhodným optickým klamem, kde voda teče do kopce.