Pevnost poznání

Areál Korunní pevnůstky
17. listopadu 7
779 00 Olomouc / Zobrazit mapu

Pevnost poznání je interaktivní muzeum Univerzity Palackého v Olomouci, které zábavnou formou přibližuje vědu a výzkum všem věkovým kategoriím.

Muzeum se nachází v architektonicky i historicky výjimečné budově, v bývalém vojenském skladu z 19. století, který se podařilo úspěšně transformovat v progresivní science centrum. Díky své ojedinělé atmosféře, kde se střetává bohatá historie s dynamickou současností, nabízí Pevnost poznání inspirativní prostředí pro setkávání široké veřejnosti.

Centrum je tak ideálním dějištěm pro konání konferencí, přednášek, workshopů nebo návštěv významných hostů.

Kontakty:
Další informace:
Kapacita největšího sálu: 180 osob
Kapacita celkem: 304 osob
Sálů: 3