Zwiedzanie historycznego centrum Ołomuńca

Ołomuniec jest największym po Pradze miejskim obszarem zabytkowym w Czechach i według przewodnika turystycznego Lonely Planet także najpiękniejszym z 50 ukrytych skarbów Europy.

Zwiedzając zabytkowe centrum Ołomuńca, przeplatane licznymi zabytkami architektonicznymi, Kolumna Trójcy Przenajświętszej (zabytek UNESCO), ratusz z zegarem astronomicznym, pałac arcybiskupi, teren tzw. zamku ołomunieckiego, zespół barokowy fontanny i liczne kościoły, które dopełniają magiczną atmosferę miasta.

Do wyjątkowości miasta należy również Muzeum Archidiecezjalne Ołomuńca, które jako jedyny zabytek w Republice Czeskiej może poszczycić się Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.